MyMDband | גיליון רפואי נגיש prevention
יתרונות המוצר
  • קבלת הטיפול המתאים ביותר ללקוחות עם מצב בריאותי מורכב.
  • ברקוד חרוט בלייזר על גבי הצמיד לגישה מהירה למידע הרפואי החיוני, במצבי חירום.
  • המידע מוצג בשפה המקומית.
  • התיק הרפואי נשמר תחת אמצעי אבטחת מידע מחמירים
  • עלות של פחות מ- 1 ₪ ליום
תקופת המנוי

התשלום הינו עבור מנוי לשירות לשנה הראשונה וכולל את רכישת הצמיד. מנוי לשנה שניה ואילך ב- 300 ₪ בלבד.

*בונוס השקה למפיץ

בונוס למוכרים 3 יחידות ומעלה בחודש

אופי התגמול % מעסקה אונליין
אופן התשלום תשלום חד פעמי
מחיר ייחודי ללקוחות מרקטפרו 350 ₪
כולל מע"מ